Pátek 5. 5. 2017
Ve středu 3. května 2017 jsme ve 14:30 vyrazili celkem s 9-ti dětmi vlakem na exkurzi do Vagonářského muzea ve Studénce. Původním záměrem bylo pojat návštěvu Vagonářského muzea jako exkurzi z fyziky, nakonec byla exkurze nejen fyzikálně zaměřená; přinesla totiž spoustu užitečných informací i do řady jiných předmětů včetně jedné velmi užitečné zkušenosti pro všechny děti, které se exkurze zúčastnily.

V samotném muzeu byl našim průvodcem pan Bronislav Novosad. Viděli jsme napřed různé historické druhy vagónů, potom historii výroby vagónů ve Vagónce Studénka. Ve třetí místnosti si mohly děti vybarvit natištěný vlak, nebo si pohrát s malým vláčkem jezdícím po dřevěných kolejích. Nakonec nám pan Novosad ukázal malý železniční model se dvěma okruhy, na kterém jezdily různými směry modely vláčků. Pan Novosad řídil provoz pomocí automatických tlačítek, která řídila např. i malé semafory kolem modelové trati- děti tak mohly získat na tomto modelu představu, jak je řízen železniční provoz ve skutečnosti i jak je třeba dávat pozor, aby provoz na železnici probíhal bezpečně- v jednom případě jen o chlup nedošlo k nárazu jednoho vláčku do vláčku, který stál před ním.

Kromě fyziky se děti dozvěděly cenné informace do dějepisu (fotografie první koňské železnice z roku 1823 z Českých Budějovic do Lince), zeměpisu (Vagónka Studénka, cesta vlakem do Studénky vedla přes CHKO Poodří) i matematiky (logaritmické pravítko, které viděla středoškolačka Simona poprvé právě v době, kdy v matematice probírá logaritmy).
Celá exkurze proběhla v týdnu, ve kterém uplynulo 170 let ode dne, kdy do Ostravy přijel první vlak. Cestou zpátky jsme na nádraží ve Studénce získali velmi cennou zkušenost- nenastupovat do přistaveného vlaku (ať je na něm napsaná jakákoliv informace) do chvíle, než se na elektronickém návěstidle na nástupišti (nebo v nádražní budově) objeví informace, kdy a kam vlak opravdu pojede.
Daniel Bednář