Pondělí 13. 3. 2017
V rámci doučování v Apollu jsme ve středu 15.2.2017 uskutečnili zajímavou formu doučování zeměpisu a dějepisu – vydali jsme se do Ostravského muzea obdivovat korunovační klenoty z celého světa.

Vystavovali se zde klenoty od období starověku (např. koruna egyptské královny Kleopatry) až po korunovační klenoty moderní, resp. nedávno minulé doby, (např. korunovační klenoty Réziho Pahlávího z Íránu).

Na exkurzi si u popisu vystavených expozic mohli někteří účastníci v praxi ověřit některé zeměpisné znalosti - např. u korunovačních klenotů uherských panovníku se podařilo Zdeňkovi odvodit z popisu se zmínkou o městě Budapešť, že bývalý stát Uhersko se dnes jmenuje Maďarsko.

Na výstavě jsme měli k dispozici průvodkyni, která v každé síni, ve které byly klenoty vystaveny, udělala krátký výklad. Někteří účastníci miniexkurze využili její přítomnost k dotazům, např. i na státy, jejichž klenoty na výstavě chyběly.

Výstava byla doplněná téměř o kompletní přehled dnešních evropsk ých monarchií včetně základních údajů o jejich panovnících (k úplnému výčtu chyběla pouze Andorra). Vatikán, nejmenší stát světa, jehož nejvyšším představitelem je papež František (v podstatě také „polomonarchie“) byl uveden fotografií baziliky Sv. Petra.

Součástí výstavy byly rovněž fotografie významných míst, především katedrál, kde v minulosti probíhaly královské korunovace. Bývalým korunovačním místem, které je Ostravě nejblíže, je krakovský hrad Wawel, resp. katedrála, která stojí za jeho hradbami.

Děti byli z výstavy nadšené, neboť vidět takovouto sbírku se jen tak nepoštěstí. Mohli na vlastní oči vidět to, co jinak vidí jen na obrázcích v učebnicích.