Čtvrtek 1. 8. 2019

system image

Název projektu: S.T.O.P. školní neúspěšnosti v Ostravě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011791

Doba realizace projektu: 1.4.2019 – 31.3.2021

Anotace projektu:

Předmětem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v Ostravě. Cílem projektu je podpora žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (zejména Romů) v dosahování školního úspěchu a zabránění jejich předčasnému odchodu ze vzdělání.

Díky projektu "S. T. O. P. školní neúspěšnosti v Ostravě" budou mít děti a žáci zabezpečený

rovný přístup k jejich vzdělávání. Projekt bude realizován po 2 roky ve vzdělávacím centru S.T.O.P.

Klíčové aktivity projektu:

  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem;
  • Program Orion;
  • Program Apollo;
  • Vzdělávací aktivity o prázdninách;
  • Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky;
  • Workshopy pro rodiče žáků