Středa 27. 4. 2016

INEX-SDA

Je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Jejich posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivní odpovědný přístup k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

Prostřednictvím INEX-SDA si můžete vybrat ze spousty dobrovolnických příležitostí ať v zahraničí nebo v ČR.

Informace o INEX-SDA a všech dobrovolnických příležitostech se můžete dočíst přímo na jejich webstránkách