Sobota 23. 12. 2017

Nadační fond Albert opět letos pořádal projekt Obchůdky s Albertem pro děti ze sociálně ohroženého prostředí. Albert tímto umožňuje dětem rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti, komunikaci s lidmi, nasbírat nové zkušenosti v oblasti prodeje a obchodu a také vlastnoručně vydělat peníze.

Obchůdky probíhali během prosince a my jsme se jich také s dětmi zúčastnili. Celé dva měsíce jsme vedli tvořivé dílny, kde jsme vyráběli vánoční ozdoby. Pomáhali nám také dobrovolníci z naší organizace. Děkujeme všem, kteří nákupem výrobku jste podpořili naše děti a celkově naši organizaci.

Moc jsme si vyrábění a prodej užili. A tady se můžete podívat, jak našim andělíčkům prodávání šlo:)

Obchůdky s Albertem 2017