Středa 27. 4. 2016

Pedagogická pohotovost

Pedagogická pohotovost je pilotní program, jehož cílem je pomoci těm dětem, které mají problém s pochopením pouze určité látky/jevu a rodiče jim nedokážou s jejím vysvětlením pomoci. Pracovník, který aktivitu Pedagogická pohotovost realizuje, dochází za dítětem intenzivně a pouze krátkodobě. Po pochopení a správné aplikaci probíraného jevu v praxi je spolupráce s dítětem v aktivitě ukončena. Pomoc je možná ve všech školních předmětech základní a střední školy.

Komu je aktivita určena:

* romským dětem, dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, dětem cizinců žijícím v ČR, dětem z pěstounských rodin

* rodinám, kde mají rodiče pouze základní vzdělání

Pro více informací a objednání aktivity prosím volejte:
Ivona Šťovíčková, 775 993 465