Pondělí 11. 2. 2019

Našim klientům, kteří se pravidelně účastní našich programů a aktivit, nabízíme potravinovou pomoc díky členství v Potravinové bance. Pro klienty jiných organizací je možné pomoc zprostředkovat pouze po předchozí dohodě se sociálním pracovníkem, který s rodinou/klientem pracuje.

V případě zájmu zprostředkování potravinové pomoci nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: doucovani@sdruzeni-stop.cz. Je potřeba popsat, z jakého důvodu klient pomoc potřebuje a pro kolik osob je potravinová pomoc určena (+ uvést jejich věk). Zpětně Vás budeme informovat o termínu vyzvednutí pomoci s uvedením dalších informací.

Týdně je možné pomoci pouze omezenému počtu klientů. V případě, že nebudeme mít dostatek potravinových zásob, vyhrazujeme si právo pomoc neposkytnout.