Úterý 22. 10. 2019
Díky NF Tesco a Nadaci ČEZ se nám podařilo vybudovat tuto "Záhadnou" zahradu.
V průběhu dubna - června byla provedena rekonstrukce zahrady, která náleží k domu, který má naše organizace v pronájmu. V domě máme vybavené učebny, kde doučujeme děti ZŠ a SŠ. Zahrada byla v zanedbaném stavu a nebylo možno ji využívat pro aktivity s dětmi. Po celkové rekonstrukci a úpravě byla využívána jak pro volnočasové aktivity s dětmi (den dětí, fotbalový workshop, prázdninové pikniky, sportovní hry dětí), tak pro vzdělávací aktivity (vzdělávací aktivity o prázdninách na podporu matematické a čtenářské gramotnosti, výuka dětí venku - ve venkovní učebně a na různých místech zahrady). Současně se děti spolupodílely na péči o zahrádku - rajčata, dýně, bylinky, rybíz, borůvky, péče o okrasné květiny.
Zahrada je využívána stále v případě příznivého počasí, pro děti je pobyt venku a možnost venkovních aktivit v bezpečném a podnětném prostředí velkým přínosem.