Prosíme všechny o dodržování následujících pravidel. V případě jejich opakovaného porušení si vyhrazujeme právo ukončit s klientem spolupráci.

 • Na chodbách ani v prostorách učeben a PC místnosti nedělat hluk, nekřičet a nepoužívat sprostá slova.
 • Neničit vybavení učeben, chodeb.
 • Respektovat nařízení lektorů a dozoru na PC.
 • Nechovat se k ostatním agresivně, nikomu neubližovat.
 • Po skončení práce po sobě řádně uklidit – papírky ze země, pracovní stůl.
 • Papírky a jiné odpadky vyhazovat pouze do koše, nikoliv házet po zemi.
 • V prostorách budovy nekouřit a nevstupovat do budovy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Před budovou nekouřit.
 • Před plánovaným doučováním zazvonit a představit se. Pokud nebudete vpuštěni na doučování nebo do PC učebny, nezdržujte se před budovou.
 • Nezvonit na zvonky ostatních organizací, které v budově sídlí.
 • Pokud na chodbě potkáš někoho dospělého, řádně jej pozdrav.
 • Nemalovat na omítku budovy venku ani uvnitř.
 • O půjčení věcí požádat lektora, zapůjčené věci vrátit zpět na místo či lektorovi.
 • Neničit zapůjčené věci a používat je pouze k určenému účelu.
 • Na PC je zákaz sledovat stránky nevhodné pro děti a mladistvé (erotické stránky, stránky s prvky násilí).
 • Po chodbách neběhat.
 • Během výuky je zakázáno poslouchat hudbu (i ve sluchátkách)
 • Během výuky je zakázáno jíst.
 • Zdržet se jakýchkoliv projevů nebo propagace rasizmu.
 • Důležité: Ten, kdo je nemocný, nesmí na DOUČOVÁNÍ ani PC - nemoc se roznáší