SDRUŽENÍ-STOP.cz > Dokumenty organizace

Stanovy spolku S.T.O.P.

Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě

Etický kodex

Dokumenty ke stažení

Letáček doučování v domácnosti dětí

Letáček doučování v organizaci S.T.O.P.

Letáček "Daruj 2 hodiny"

Letáček "Daruj úsměv"

Letáček "Daruj zkušenost"

Registrace, členství a pověření:

Registrace o sociálně-právní ochraně dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 8.6.2012 pod j.č. MSK 78685/2012

Akreditace dobrovolnického programu MV ČR s názvem Doučování

Akreditace dobrovolnického programu MV ČR s názvem KMOTR

Akreditace dobrovolnického programu MV ČR s názvem Dobrovolnické centrum

uznaná Fakultní instituce Ostravské univerzity

Členství ve skupinách a asociacích

Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Ostravy v rámci skupiny Děti a rodina, Romské etnikum

Aktivní účast ve skupině Dobrovolníci vedeného Statutárním městem Ostrava

Nejdůležitější zákony, podle kterých pracujeme:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě