SDRUŽENÍ-STOP.cz > Jaké služby nabízíme? > Doučování > Informace pro zájemce o službu

Charakteristika programu Doučování:

Hlavním cílem programu je pomoc dětem s výukovým handicapem ze základních a středních škol zvládat danou učební látku a tak minimalizovat riziko neúspěchu a opakování ročníku, se kterým často souvisí předčasný odchod těchto dětí ze vzdělávacího systému. Realizací doučování chceme motivovat děti k přípravě do školy, individuálním a kamarádským přístupem dobrovolníka ovlivnit směřování dětí a budoucí vizi jejich uplatnění po splnění základní školní docházky, chceme dát podnět k dalšímu studiu, k rozvoji jejich potenciálu v určité kvalifikaci a zvýšit šance pro volbu dalšího stupně vzdělání. Programem se snažíme překonat bariéry dětí ve vzdělávání - zejména chybějící zázemí ke vzdělávání v rodinách, nedostatek podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání a schopnosti některých rodičů připravovat se s dětmi do školy, a motivovat rodiče, aby děti posílali do školy a dbali na jejich další vzdělávání.

Dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nenabízíme "jen" doučování, ale také přátelství se starším kamarádem, který s ním tráví volný čas.

Průběh programu:

Celý program je založen na principu dobrovolnosti. Pokud klient (zákonný zástupce dítěte/dítě samo) projeví o program zájem, koordinátoři zajistí jeho zprostředkování (s rodinou proběhne prvotní kontakt, kde jsou vyspecifikovány jednotlivá kritéria doučování a pro dítě je hledán vhodný dobrovolník). Doučování je poskytováno rodinám s dětmi skrze dobrovolníky, kteří přichází pravidelně přímo do rodiny. Pokud není v rodině pro setkávání a doučování vhodné prostředí, probíhají schůzky v prostorách školy, kterou dítě navštěvuje, nebo v organizaci, která v lokalitě bydliště dítěte působí a věnuje se práci s dětmi a mládeží.

Program probíhá v Moravskoslezském kraji - v Ostravě, Frýdku-Místku, Havířově, Opavě, Bohumíně, Karviné. Pokud jste nenalezli místo Vašeho bydliště, nezoufejte a přihlaste se, je možné, že najdeme dobrovolníka přímo z Vašeho města či obce.

Bližší informace o programu pro zájemce o službu (zákonné zástupce dětí a děti):

V rámci programu "Doučování" vám nabízíme bezplatné doučování dětí ve věku 6-18 let. Doučování probíhá přímo v rodině dítěte (v případě nevyhovujících podmínek se snažíme zabezpečit doučování v prostorách školy, kterou dítě navštěvuje, nebo v jiné organizaci, která sídlí v blízkosti bydliště dítěte). Doučování probíhá minimálně 1krát týdně po dobu 1-2 hodin (závisí na vzájemné domluvě s dobrovolníkem a možnostech doučovaného dítěte). Jako doučující působí dobrovolníci, převážně se jedná o studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale není to vždy pravidlem. Tito dobrovolníci jsou vyškoleni pro práci s dětmi a jsou dále vzděláváni, aby s dítětem kvalifikovaně pracovali také v oblasti využití volného času. Po celou dobu realizace programu dobrovolníci úzce spolupracují s koordinátorem, který zajišťuje poradenství a zpětnou komunikaci se školou, kterou doučované dítě navštěvuje. Chceme tím dosáhnout co nejefektivnějšího doučování a zlepšení školních výsledků doučovaného dítěte.

V rámci programu doučovaným dětem hradíme potřebné pomůcky na doučování (knihy, sešity, psací potřeby apod.) a výlohy na kulturní/sportovní akce, které dobrovolník s doučovaným dítětem navštíví (divadlo, kino, výstavy, bazén, bruslení, apod.). Pro doučované děti jsou také v průběhu roku organizovány jednodenní a několikadenní výlety, kterých se mohou zúčastnit za symbolický poplatek.

Dobrovolníci mohou s dětmi využít prostory sídla organizace k dalším volnočasovým aktivitám (např. deskové hry, stolní fotbal, ping-pong, kreativní činnosti, apod.).

Komu je program Doučování určen:

  • romským dětem, dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, dětem cizinců žijícím v ČR, dětem z pěstounských rodin
  • rodinám, kde mají rodiče pouze základní vzdělání


Jaké je třeba dodržovat v rámci programu povinnosti:

  • dobrovolníkovi zajistit klidné a bezpečné prostředí pro výkon doučování
  • s dobrovolníkem na doučování co nejvíce spolupracovat
  • v případě nemoci či plánované absence dítěte z doučování informovat dobrovolníka předem


POZOR! V případě 3 neomluvených absencí z doučování si ponecháváme právo doučování vypovědět.

Doučování je sjednáváno na jedno školní pololetí. V případě zájmu je možné jej dále prodloužit.

Pokud vás naše nabídka DOUČOVÁNÍ zaujala a chcete se do programu přihlásit, vyplňte prosím následující formulář

Jméno a příjmení:

Ulice:

Město (obec):

PSČ:

Telefon:

Adresa školy:

Třída na ZŠ:

Jakou formu kontaktu preferujete:

ověřovací obrázek

Ověřovací kód:


S.T.O.P. využije výše uvedené informace pouze pro vnitřní potřebu a pro případné informování organizace, kterou si dobrovolník vybere na základě dalšího jednání (podle § 16 odst. 3. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Povinné položky jsou označeny tučným písmem.