Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali aktivně s naší pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.

Naše organizace vznikla v roce 2001 a na jejím počátku stálo pár nadšenců - studentů Ostravské univerzity, kteří se chtěli pokusit změnit postavení romských dětí v českém školském systému. Za několik let své existence se S.T.O.P. stala profesionální organizací se zaměstnanci a realizuje několik svébytných projektů, ve kterých jsou nadále velmi důležitým hnacím motorem lidé s velkým srdcem, kterým není lhostejný svět – DOBROVOLNÍCI.

S.T.O.P., z.s. je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci.

Vize: Vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu a zdravotní stav.

Účel S.T.O.P., z.s. je naplňován zejména prostřednictvím:

  • dobrovolnických programů, zapojení dobrovolníků a vytváření profesionálních kompetencí pro jejich činnost,
  • podporou vzdělávání znevýhodněných dětí a mládeže,
  • rozvíjením myšlení, komunikačních a sociálních dovedností znevýhodněných dětí a mládeže,
  • podpora a realizace inovativních přístupů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami,
  • pořádání pobytových akcí, výletů a volnočasových aktivit pro ohrožené jednotlivce, děti a rodiny,
  • propagace aktivit spolku, podpora dobrovolnictví, .... více ve stanovách S.T.O.P., z.s.

S.T.O.P., z.s. vyvíjí svoji činnost díky podpoře ze strany ministerstev, kraje, měst, obcí a nadací, ale také přispění dárců, kteří pomáhají finančně i materiálně.