SDRUŽENÍ-STOP.cz > Jaké služby nabízíme? > Kmotr > Informace pro dobrovolníky

Program KMOTR - "Kamarád MístO TRestu" je sociálně preventivní program pro děti a mládež ve věku 7-18 let. KMOTR je založený na kamarádském vztahu dítěte/mladistvého s dospělým dobrovolníkem a na společném trávení volného času (nejedná se o hlídání ani doučování).

Program je akreditovaný Ministerstvem vnitra v oblasti dobrovolnické činnosti.

Cílová skupina klientů programu KMOTR

Děti a mládež, které to mají určitým způsobem v životě těžší než jejich vrstevníci: např. pocházejí z problematického rodinného prostředí, těžko se zařazují do kolektivu, nemají dobré komunikační dovednosti, děti se specifickými poruchami chování, děti nadprůměrně inteligentní.

Dobrovolník

Osoba starší 18 let, která prošla psychologickým screeningem, výcvikem programu a má zájem i předpoklady pro práci s dětmi.

Dobrovolníkům nabízíme: výcvik, pravidelné supervizní setkávání, sportovní a kulturní akce pro děti a dobrovolníky, neformální setkávání dobrovolníků, tábory, osvědčení o dobrovolnické činnosti.

K dispozici je dobrovolníkům neustále koordinátor, který zajišťuje realizaci a chod programu a provází dvojici od jejího vzniku až po ukončení kontaktu.

Pokud Vás náš program zaujal, jsme velmi rádi. Je několik možností, jak nás kontaktovat. Můžete vyplnit Formulář pro dobrovolníky, na jehož základě se vám ozveme a domluvíme s vámi veškeré podrobnosti, nebo můžete využít emailový nebo telefonický kontakt k domluvení osobní schůzky.