SDRUŽENÍ-STOP.cz > Jaké služby nabízíme? > Kmotr > Informace pro zájemce o službu

Komu je program KMOTR určen

Program je zaměřen na práci s problémovou mládeží, to znamená s chlapci a dívkami ve věku 7-18 let. Pracuje s mladými lidmi, kteří se z nějakého důvodu ocitli v situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání. Jedná se o mladistvé, kteří mají např. konfliktní vztah s rodiči – často se potýkají s přijetím jakékoli dospělé autority, mají potíže při zvládání školních nebo pracovních povinností, mohou inklinovat k rizikové skupině vrstevníků.

Do projektu mohou být přijati i klienti, kteří jsou v situaci, kdy se dopustili trestného činu a probíhá vyšetřování nebo soudní projednávání věci, či jsou v situaci, kdy nebezpečí spáchání trestného činu hrozí nebo již byli nějakým způsobem soudně potrestáni, a kdy hledají způsob, jak se s touto zkušeností vyrovnat a vrátit se zpět k běžnému způsobu života.

Program je otevřen ale i například mladistvým klientům, kteří trpí nedostatkem kamarádů z důvodů zdravotních, sociálních, rodinných, výchovných, ekonomických) nebo se ocitli v náročné životní situaci (rozvod rodičů, šikana, neúspěchy ve škole, smrt v rodině apod.

Komu není program určen

Kontraindikací pro zařazení do programu je závislost na drogách nebo alkoholu a spáchání provinění násilného charakteru.

Jak KMOTR probíhá

Program je založený na dlouhodobém podpůrném vztahu jednoho dospělého dobrovolníka a jednoho dítěte-klienta z cílové skupiny. Schůzky probíhají jednou týdně na 2 až 3 hodiny nejméně po dobu 4 až 6 měsíců. Podpůrným prostředkem pro tuto dvojici je společné trávení volného času. V rámci tohoto nabízíme možnost navštívit zoo, bazén, kino, divadlo, muzeum a jiné zajímavé aktivity. Tyto vstupy jsou klientům v rámci programu plně hrazeny. Během prázdnin pořádáme jednodenní výlety a pobytové akce.

Pokud máte zájem o přihlášení do programu, vyplňte prosím následující formulář. Na jeho základě Vás budeme kontaktovat.

Jméno a příjmení:

Ulice:

Město (obec):

PSČ:

Telefon:

Věk dítěte:

Z jakého důvodu chcete, aby bylo dítě zařazeno do programu KMOTR?:

Jakou formu kontaktu preferujete:

ověřovací obrázek

Ověřovací kód:


S.T.O.P. využije výše uvedené informace pouze pro vnitřní potřebu a pro případné informování organizace, kterou si dobrovolník vybere na základě dalšího jednání (podle § 16 odst. 3. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Povinné položky jsou označeny tučným písmem.