SDRUŽENÍ-STOP.cz > Tiskové zprávy

Úterý 14. 7. 2015


Tisková zpráva
Praha, 3. července 2015

Zahraniční dobrovolníci pomáhají v regionech ČR
Zatímco mnoho Čechů vyjíždí na léto pomáhat do zahraničí, dobrovolníci z různých koutů světa naopak přijíždí pomáhat do českých regionů na dobrovolnické workcampy neziskové organizace INEX-SDA. Na 33 workcampech se pod vedením 61 dobrovolných českých koordinátorů zapojí do veřejně prospěšných projektů s rozmanitým zaměřením v Česku až 310 zahraničních dobrovolníků.

Na workcampech si dobrovolníci vyzkouší široké spektrum činností, od práce s dětmi, revitalizace parku po opravu hradu. Například na hradě Hartenberg se bude letos konat již 51. ročník workcampu. Do jeho obnovy se během více než dvaceti let zapojilo více než 500 dobrovolníků.

Dobrovolníci nejčastěji pocházejí ze Španělska, Jižní Koreje, Ruska, Francie a Turecka, jsou mezi nimi ale i nadšenci z Kanady, Indie nebo Thajska a dalších zemí. Přestože většina z nich jsou studenti ve věku 18-24 let, ruku k dílu přiloží i dobrovolníci z řad pracujících a senioři (68 let) a letos poprvé přijedou pomáhat i teenageři – workcampu v Kyšicích se zúčastní 8 mladých lidí ve věku 15-17 let.

Workcampy v ČR pro dobrovolníky ze zahraničí organizuje INEX-SDA ve spolupráci s místními partnery z neziskové či veřejné sféry. „Vzhledem k viditelnému přínosu, který pro regiony a komunity workcampy mají, roste počet obcí a komunit, které mají o nové workcampy zájem, organizace totiž není složitá ani příliš finančně náročná,“ říká ředitelka INEX-SDA Dagmar Fousková. Letos tak vzniklo hned 5 nových workcampů a to v Odolené Vodě (revitalizace parkového okruhu okolo města, hry s místními dětmi) Mnichově Hradišti (obnova dvorku městské knihovny), Chlebovicích u Frýdku-Místku (obnova včelařského naučného areálu), Kadaně (dětské tábory) a Vřeskovicích (pomoc s přípravou místního sjezdu rodáků).

Letošní novinkou je také doprovodný Globální dobrovolnický Karavan, který do deseti lokalit workcampů přinese výstavy, workshopy, kulinářské večery a regionální setkání veřejnosti s organizátory a zahraničními dobrovolníky. Karavan začal 29. června regionálním setkáním v Mezně a skončí 6. září v Dýšině výstavou fotografií o dobrovolnictví v Keni.

INEX­SDA působí v oblasti dobrovolnictví působí již od roku 1991. Vedle pořádání dobrovolnických projektů v ČR zprostředkovává českým dobrovolníkům projekty po celém světě. Cílem organizace je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je to zrovna potřeba, a věnovali svůj čas aktivitám, které obohatí jak jejich okolí, tak je samotné.

Pro více informací kontaktujte: Petra Pečenku pr@inexsda.cz, nebo Janu Koňasovou info@inexsda.cz, 222 362 713.